Wij rijden milieuvriendelijk

Taxi Centrale Schiphol voelt zich als toonaangevend personenvervoersbedrijf sterk betrokken bij het welzijn van het milieu. Duurzaam ondernemen en het terugdringen van emissienormen hebben onze nadrukkelijke aandacht.

Taxi Centrale Schiphol is sinds 2014 ISO 14001 (Milieukeurmerk) gecertificeerd.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Ons milieumanagementsysteem stelt eisen aan de wijze waarop wij ondernemen, altijd met oog voor het milieu. We voldoen aan strikte wet- en regelgeving en streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

Al onze voertuigen zijn voorzien van een roetfilter om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Vanzelfsprekend worden door onze optimale planning, gecombineerd met onze automatiseringssystemen, al onze voertuigen zo efficiënt mogelijk ingezet om het aantal loze kilometers zoveel mogelijk te beperken.

Door gebruik te maken van innovatieve software op alle afdelingen worden dossiers digitaal opgeslagen. Hierdoor is ons papiergebruik drastisch verminderd; het papiergebruik dat nog wel nodig is, vindt uitsluitend plaats op FSC-gecertificeerd papier. De grondstoffen voor dit papier komen uit verantwoord beheerde bossen.

Taxi Centrale Schiphol blijft continu alert op nieuwe milieuontwikkelingen en investeren in innovatieve oplossingen die het milieu ten goede komen.

Hoogwaardig vervoer en milieuvriendelijkheid gaan nu hand in hand!