Amsterdam

Informatie van de KNV

De KNV heeft in de bestanden hieronder informatie voor taxiondernemers op een rij gezet.

RDW-advies over afscherming in taxi’s beschikbaar!

De RDW heeft gisteren (9 juni) einde van de dag op haar website een bericht geplaatst over het advies dat zij aan het ministerie van I&W (infrastructuur en waterstaat) hebben gegeven over het plaatsen van afschermingen. We zaten daar al weken op te wachten! Het advies houdt in dat:

 • het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder grote risico’s met zich meebrengt;
 • het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Die veiligheidsvoorschriften zijn:

 • de goede werking van veiligheidssystemen mag niet worden gehinderd, bijvoorbeeld de veiligheidsgordel en airbags;
 • er moet een rechterbuitenspiegel zijn gemonteerd (dit is al verplicht voor voertuigen in gebruik genomen na 25 januari 2010);
 • er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of gebrekkige ontwaseming;
 • het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren;
 • het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Het gebruik van plexiglas voldoet hier niet aan, omdat het kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken;
 • de afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op een zitplaats rusten.

De RDW heeft het advies opgeleverd aan het ministerie van I&W die het nu nog vast moet gaan leggen in regelgeving. Het ministerie zal hier binnenkort over communiceren. Wanneer dat zal zijn is ons op dit moment niet bekend. Maar we verwachten dat die regelgeving niet (veel) zal gaan afwijken ten opzichte van het RDW advies.

CORONA CRISIS EN MAATREGELEN VOOR ZZP’ERS[1]

Den Haag 18 april 2020

In onderstaand overzicht willen we je meer informatie geven over de regelingen die voor jou als zzp’er interessant kunnen zijn. Soms is de precieze inhoud van een regeling nog niet bekend of vinden er nog wel eens wat aanpassingen plaats. Houd dus ook via de media en verschillende sites, waar je hieronder linkjes van vindt, de laatste stand van zaken goed in de gaten.

Ook gaan we in op een aantal veelgestelde vragen, die mogelijk ook weer helpen om bepaalde kosten tegen te gaan in deze tijd dat veel taxivervoer is stil komen te vallen. Of die je helpen in gesprekken met jouw leveranciers of zakelijke partners.

Via de KNV site houden we een Live Blog bij en zijn we bezig om alle gestelde vragen die interessant zijn voor taxiondernemers en – chauffeurs op een rij te zetten en ook actueel te houden. Soms zijn antwoorden nu namelijk nog niet bekend.

Heb je een vraag ? Kom je er niet uit of wil je meer weten ? Dan kun je ook een mail sturen naar knvtaxi@knv.nl. Of natuurlijk navraag doen bij de organisatie waar je bent aangesloten.

Welke financiële noodmaatregelen zijn er voor zzp’ers ?

Dat zijn er een paar, hieronder een opsomming. En af en toe komen er ook aanpassingen door. Kijk dus ook op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

Of ga naar de Corona rekentool die VNO NCW heeft ontwikkeld: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/nieuwe-coronacalculator-berekent-hoe-ondernemer-door-crisis-komt?utm_source=Nieuwsbrief_VNO-NCW&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) oftewel ToZo

Veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, zitten noodgedwongen zonder of met minder inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

TIP: de verschillende loketten van gemeenten communiceren dat ToZo kan worden aangevraagd door mensen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zouden mensen > AOW leeftijd buiten de boot vallen. Voor AOW-ers die onvoldoende AOW-rechten hebben (bijvoorbeeld omdat ze tijdens het werkzame leven enige tijd in het buitenland heeft gewoond) bestaat er nog een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een bestaande regeling. Of deze voldoende biedt, is lastig in te schatten (want ook weer van allerlei voorwaarden afhankelijk), maar het valt gezien de ernst van de problematiek in elk geval te proberen.  

 • Een zzp’er heeft zijn ToZo ontvangen van de gemeente, maar heeft een vraag over wel/niet terugbetalen. Het is toch geen lening ?

Bepalend is: heeft de zzp’er inkomensondersteuning van 3 maanden aangevraagd of een lening. Voor de eerste geldt inderdaad niet dat het terugbetaald moet worden, voor de lening* wel.

Het kan alleen zijn dat de aanvraag (als het om inkomensondersteuning van 3 maanden gaat) nog niet helemaal is afgerond, waardoor de chauffeur alvast een voorschot krijgt. Dat moet dan worden gezien als ‘lening’/verrekening na toekenning van de aanvraag en vaststelling van het definitieve bedrag.

 * Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst (BD) neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Ben je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de coronacrisis? BD heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers, OOK voor taxi !

Het kabinet heeft een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro.

Inmiddels heeft het Kabinet deze week besloten dat taxi ook aan de lijst wordt toegevoegd en dus hiervoor in aanmerking kan komen ! Goed nieuws !! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder KNV, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector !! Ook voor de KNV-leden in de touringcarsector was het een goede avond. De code ‘ongeregeld personenvervoer’ staat gelukkig ook op de lijst. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Wat we hebben begrepen is dat de eis: bedrijfsadres mag niet woonadres, ook losgelaten, en dat was voor veel taxibedrijven/zzp’ers wel relevant, omdat toevoeging alleen aan de SBI code lijst anders nog geen uitkomst zou bieden.

Om in aanmerking te komen voor de TOGS geldt een aantal voorwaarden, die je hier kunt vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden  

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat je 4000 euro als eenmalig tegemoetkoming kunt krijgen, als je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000. En dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Oók na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Via de volgende link kom je op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), die de regeling uitvoert en waar je de aanvraag ook moet indienen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19  

Hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen:

 • Hoe zit het met doen van een aanvraag, met DigiD of e-herkenning ?

Je kunt op beide manieren de aanvraag doen, via DigiD of via e-herkenning.

 • Hoe zit het met die eis van bedrijfsadres mag niet dezelfde zijn als woonadres ?

Dat is in geval van taxi losgelaten. Dus ook als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres kun je voor de TOGS compensatie in aanmerking komen.

 • Ik heb met bijv. mijn leveranciers en verzekeraar kunnen regelen dat ik minder kosten maak, dan wel bepaalde kosten pas later hoef te betalen, hoe zit dat dan in de TOGS ?

Bij de TOGS gelden de betaalde kosten/lasten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020. De kosten moeten echt in die periode worden betaald. Vooruitgeschoven betalingen en/of uitgestelde betalingen die pas na 15 juni gedaan gaan worden, tellen dus niet mee voor de vaste lasten in de genoemde periode. Het advies van KNV is dus om deze eventuele uitgestelde kosten en betalingen dus maar wèl te doen in de periode 16 maart t/m 15 juni, zodat ze meegenomen kunnen worden in de berekening van de voorwaarde ‘ten minste 4000 euro vaste lasten’.

 • Zit er een verschil tussen het begrip ‘ vaste lasten’ en ‘vaste kosten’ ?

In de regeling wordt gesproken over vaste lasten en niet over vaste kosten. Daar zit inderdaad verschil in.

Vaste lasten zijn grof gezegd: huur bedrijfsvestiging, verzekeringen, belastingen en personeelskosten. En ook lease kosten, telefoonabonnement, kosten voor de geschillencommissie, kosten voor meterkeuringen en APK en premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Variabele kosten blijven er wel buiten, denk aan brandstof en onderhoud. Zie ook het rekenvoorbeeld in de bijlage.

 • Ik heb wel een omzetverlies en vaste lasten die doorlopen, maar dat is (net iets) minder dan 4000 euro, hoe zit het dan ?

Dan kun je geen gebruik maken van de TOGS, er staat nadrukkelijk steeds TEN MINSTE 4000 euro.

 • Hoe zit het met de controle op de voorwaarden van de TOGS ?

RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan herziet RVO het uitbetaalde bedrag of vordert het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

 • Bij financial lease zou de rente wel als vaste kosten gezien mogen worden maar de aflossing niet. Maar beide zijn toch vaste lasten, hoe zit het nu ?

Het gaat volgens de TOGS inderdaad om vaste lasten. Een leasecontract behoort tot de vaste lasten. Het maandbedrag mag dan ook worden meegeteld voor die € 4.000,-. Er wordt nergens gesproken over het opsplitsen van rente en aflossing.

 • Belastingen zijn vaste lasten, maar over welke belastingen hebben we het dan ? Geldt de BTW aangifte over 1e kwartaal ook ? Hoe zit het met iemand die zijn auto met eigen geld heeft aangeschaft; mogen de afschrijvingen opgevoerd worden als vaste lasten ? En gaat het om betalingen/vaste lasten incl. of excl. BTW ?

Belastingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de motorrijtuigenbelasting en dividendbelasting (respectievelijk niet relevant voor taxi of zzp’ers).

Het gaat om vaste lasten die in de periode van 16 maart en 15 juni daadwerkelijk betaald zijn. Afschrijvingen zijn dus geen vaste lasten in dit verband.

Gaat om betalingen/vaste lasten exclusief BTW: de BTW kan weer worden terug gevraagd.

Verlenging overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd

Deze week heeft het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt ingegaan op de genomen maatregelen in het kader van het ‘noodpakket banen en economie’. Daarnaast is het kabinet voortdurend in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid, die in deze brief aan bod komt. Specifiek voor taxi gaat het hierbij om: het verlengen van de huidige einddatum van de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijvoorbeeld rolstoelvervoer van tot 1 april 2020 naar tot 1 juli 2020. Door verlenging van de einddatum kunnen de geplande – maar door de coronamaatregelen vervallen – keuringsafspraken tot 1 april naar tot 1 juli verplaatst worden.

Compensatie van opdrachtgevers zorgvervoer voor niet gereden ritten nodig

Omdat we weten dat er bij een aantal organisaties ook door zzp’ers in onderaanneming (veelal) wordt gereden in het zorgvervoer, voegen we toch even ook over dit vervoer wat informatie in dit document.

Vanuit KNV blijven we samen met vakbonden FNV en CNV inzetten op het doorbetalen van in ieder geval 80% van de kosten van niet gereden ritten. Omdat we bij opdrachtgevers nog veel aarzelingen zien, of zelfs afwijzingen, stuurden we eerder deze week brandbrieven uit. Naar het ministerie van VWS om de regie te pakken, en naar alle opdrachtgevers.

Ook hebben we brandbrieven gestuurd naar de kinderopvang organisaties, het UWV (vanwege het vervoer dat vervoerders doen voor mensen die daar een indicatie en budget voor hebben gekregen) en naar NZa. De laatste ook relevant omdat zij de normbedragen voor vervoer van en naar dagbestedingen ihkv de Wlz vaststellen. Bedragen waar de sector van vindt dat deze niet kostendekkend zijn en hetgeen nu met de huidige Corona crisis alleen maar meer zal gaan klemmen.

Minister Hugo de Jonge van VWS schreef van de week in een brief aan de Kamer: “De maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het coronavirus nemen hebben grote impact op werknemers, zzp–ers en bedrijven, inclusief de zorgvervoersector. Het Rijk neemt de zorgen over het overeind houden van bedrijven zeer serieus. Daarom wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat zorgaanbieders, en in het verlengde daarvan zorgvervoerders, als gevolg van de maatregelen genomen om de uitbraak van COVID–19 te bestrijden, omvallen. Het Rijk heeft afspraken met VNG, ZN en Zorgkantoren gemaakt gericht op continuïteit van zorg en ondersteuning, waaronder begrepen het zorgvervoer. De afspraken betreffen de continuïteit van de voorziening en de als gevolg daarvan direct met COVID–19 verband houdende eventuele meerkosten. De afspraken betreffen ook de continuïteit van aanbieders in de periode dat er sprake is van een terugval van vraag. Uitgangspunt is het bieden van omzetgarantie voor de periode tot 1 juni. Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van de sector om zorgvervoerders voor niet gereden ritten te betalen en meerkosten als gevolg van het naleven van coronaprotocollen te vergoeden. Partijen zijn deze afspraken op landelijk niveau verder aan het uitwerken als handreiking aan de verschillende verstrekkers en aanbieders, waaronder de vervoerders.

Voor wat betreft het niet gereden vervoer blijft KNV de lijn vasthouden dat in ieder geval 80% van de kosten doorbetaald moeten worden en dat óók onderaannemers door hoofdaannemers daarin moeten worden meegenomen. Voor wat betreft het vervoer dat nog wel gereden wordt is KNV van mening dat hier in ieder geval het normale tarief voor betaald zou moeten worden, en dat t.a.v. eventuele meerkosten die vervoerders maken (door bijv. inefficiency door geen combinaties of extra kosten door hygiëne maatregelen) voor bepaalde ritten maatwerk afspraken tussen bedrijven en opdrachtgevers gemaakt moeten worden.

Ziekenvervoer

ZN liet per brief inmiddels meer weten over de al aangekondigde continuïteitsbijdrage. De zorgverzekeraars voegden daar nu de mogelijkheid van een vooruitbetaling aan toe. Voor het ziekenvervoer staat de aanvang van een vooruitbetaling vanaf 20 april a.s. open. Meer weten ? Ga dan naar: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4802904064 Voor het ziekenvervoer heeft KNV aan ZN (Zorgverzekeraars Nederland) meer inzicht gegeven in de meerkosten die vervoerders maken momenteel. We hopen daar snel van ZN meer over te horen.

Zorgvervoer in opdracht van gemeenten

Op de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een vraag en antwoord overzicht terug te vinden over het doorbetalen van het uitgevallen zorgvervoer. Ook staat er dat meerkosten voor het overgebleven vervoer betaald hoort te worden. We hebben het dan over WMO-, leerlingen, jeugdzorg- en dagopvangvervoer: https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-sociaal-domein#Doelgroepenvervoer  

VNG zegt: “Het is van groot belang om als gemeenten hierin 1 lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken.”

Het ministerie van VWS introduceert verder een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het PGB-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen net als in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen, ook als deze niet geleverd kon worden. Mogelijk ook voor vervoerders van belang omdat er soms met een PGB vervoer wordt aangevraagd.

Zorgvervoer (Wlz) voor instellingen

Tot slot is een bericht op de site van VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) geplaatst over meer duidelijkheid over de financiële zekerheid Wlz voor de instellingen. Ook wordt hierin vervoer genoemd. In de brief geeft de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de opdracht om de onderdelen inkomstenderving en vergoeding van extra kosten van de ondersteuningsmaatregelen langdurige zorg nader uit te werken en geeft daarbij uitgangspunten mee. Deze uitgangspunten geven de zorgaanbieders meer duidelijkheid en zekerheid over hun inkomsten in de komende periode. Zorgaanbieders die te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis worden hiervoor gecompenseerd. De geprognosticeerde omzet wordt gehandhaafd alsof er geen corona was, hiertoe worden de herschikkingsafspraken op dit niveau ingediend. Daarbij wordt wel gecorrigeerd voor de lagere doorlopende kosten die zorgaanbieders zelf hebben gerealiseerd. Zorgaanbieders worden in staat gesteld de compensatie ook aan derden (onderaannemers) te bieden. En daar valt vervoer dus ook onder. Het hele bericht, inclusief de brief van VWS aan NZa is hier te vinden: https://www.vgn.nl/nieuws/meer-duidelijkheid-over-de-uitwerking-financiele-zekerheid-wlzvoor-langdurige-zorg

Hoe staat het met de brandbrief die KNV samen met vakbonden aan minister van VWS stuurden ?

Hoewel we dus inmiddels van VNG, ZN en nu ook van VGN en van VWS hoopvolle berichten zien – dat er voor niet gereden ritten doorbetaald moet worden en dat er voor meerkosten ook een oplossing moet komen – is de praktijk nog wel weerbarstiger. Niet alle opdrachtgevers omarmen hetgeen van bovenaf door hun branche organisaties of door VWS wordt afgegeven.

Daarom hebben we samen met de bonden ook die brandbrief vorige week aan minister De Jonge van VWS gestuurd: het Rijk moet nu meer de regie pakken om er voor te zorgen dat al die nog aarzelende of afwijzende opdrachtgevers over de streep getrokken of geduwd worden. De tijd tikt nu wel hard door.

N.a.v. onze brandbrief hebben we inmiddels goed contact met VWS en we hopen begin volgende week meer duidelijkheid te krijgen over hoe op onze brandbrief gereageerd zal worden.

Ook commerciële dienstverleners 80% doorbetalen van niet gereden ritten

KNV ondersteunt de oproep van de brancheorganisaties voor beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche), contractcatering (Veneca) en schoonmaak (OSB) van harte. We pleiten hier in het zorgvervoer al langer voor 80% doorbetaling van niet gereden ritten, maar leden van KNV rijden ook voor andersoortige opdrachtgevers (denk aan bedrijven) en in het kader van solidariteit zouden ook zij niet maar zo hun vervoersvraag tot nul moeten afschalen (zonder een vorm van compensatie).

Staat taxivervoer op de lijst vitale en cruciale beroepen ?

De overheid heeft een lijst gemaakt, die hier is te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Maar op de vraag ‘en wat betekent dat dan voor zorgvervoer en taxi?’, is geen duidelijk ja of nee te geven. De bedoeling van de maatregel dat kinderen thuis moeten blijven is om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Dus de opvang is echt voor kinderen van mensen die werken in de vitale en cruciale beroepen. Maar, als zorgvervoer of aanvullend OV wordt verzorgd door taxiondernemers, dat cruciaal is om door te zetten, dan kan dat wel gezien worden als vallend onder de zorg/maatschappelijke ondersteuning of openbaar vervoer. Maar, als gezegd: zwart-wit is het antwoord niet te geven. Er wordt een sterk beroep op een ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid gedaan. Kom je nu echt in de problemen, omdat de opvang je kinderen niet wil opnemen, terwijl jij toch echt noodzakelijk vervoer doet ? Stuur dan een mail naar knvtaxi@knv.nl.

Kan ik klanten die nog wel een taxi willen nemen gewoon vervoeren ?

Dat kan, maar ga er wel verstandig mee om, de afgekondigde maatregelen zijn er niet voor niets en de overheid hecht veel waarde aan de ‘houd 1,5 meter afstand’ maatregel.

Hoe kun je dan taxivervoer op een manier doen zodat je het voor jezelf en voor je klant zo veilig mogelijk doet? Er zijn twee protocollen:

 1. Een algemeen protocol voor alle zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/03/27/bijlage-3-protocol-regulier-taxi-en-zorgvervoer   
 2. Een protocol dat door het RIVM is opgesteld, te gebruiken voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19: https://lci.rivm.nl/noodzakelijk-zittend-vervoer

Bij het protocol van het RIVM zijn best wat vragen, met name dat de chauffeur geen mondkapje meer op hoeft, als er een persoon wordt vervoerd die verdacht is van of besmet is met covid-19, en zelf wèl een mondkapje op heeft. We hebben daarom nogmaals contact gelegd met het RIVM om de vraag ‘waarom dan niet’ nog eens uitgelegd te krijgen.

“Besmette mensen dragen wel een mondkapje, alleen als die dat draagt hoeft de chauffeur zelf geen mondkapje. Mensen met klachten dragen dat ook tenzij hun behandelaar anders beslist. Als een passagier een mondkapje draagt, dan is dat voor de chauffeur niet nodig want druppels komen dan niet in de lucht. Dit is in lijn met het landelijk beleid. Wel is handhygiëne nog steeds belangrijk.”

De vraag: ‘het verkrijgen van mondkapjes is schaars, hoe wordt dat nu praktisch geregeld’, kunnen we op dit moment nog steeds niet goed beantwoorden. We zijn hier de afgelopen dagen elke dag mee bezig. Er is nu via het ministerie van VWS opgeschaald, met hulp van Zorgverzekeraars Nederland, om een duidelijk antwoord te krijgen op hoe de voorziening van mondkapjes naar de vervoerders geregeld kan gaan worden. Mogelijk dat hier en daar via behandelaars al wel mondkapjes voor patiënten worden verstrekt. Dat is althans nu het advies.  

Via TX keur is hard gewerkt aan een praktische instructie video. De instructie video is nu beschikbaar via onderstaande link. Het bestaat uit verschillende onderdelen die elk op zich te bekijken zijn, in de vorm van korte beeld- en geluidopnames, en o.a. ingaat op de verschillende thema’s: wat is Corona, wat is covid-19, wat betekent de situatie voor ondernemers en chauffeurs en hoe ga je met verschillende soorten passagiers, jezelf en het voertuig om voor, tijdens en na het vervoer. Klik hier om direct naar de instructie te gaan: http://hetcoronaabc.nl/taxi.

En via de volgende link kun je een antwoord vinden op veelgestelde vragen bij de hygiëne protocollen: https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2020/04/Veelgestelde-vragen-bij-nieuwe-hygi%C3%ABne-protocollen-v010420.pdf

Hoe zit het met schorsen van taxi’s bij de RDW ?

Veel voertuigen in de verhuur-, taxi- en vervoersbranche staan momenteel stil vanwege de maatregelen die het kabinet heeft getroffen. Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector voert de RDW een aangepast schorsingsbeleid. Het is mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Meer informatie op www.rdw.nl/zakelijk.

Maatregelen schorsen bij RDW met terugwerkende kracht tot 6 maart

Het volgende bericht hebben we van de RDW doorgekregen: In de loop van april betaalt de RDW gemaakte schorsingskosten vanaf het zesde geschorste voertuig terug aan de eigenaar/houder van deze voertuigen. Met terugwerkende kracht tot 6 maart jl. , de dag waarop in Nederland de eerste coronamaatregelen werden uitgeroepen. De RDW neemt hiertoe zelf het initiatief.

Verzamelaarsregeling schorsen

Per 26 maart jl. heeft de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uitgebreid om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 6 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven daarna – indien gewenst- gewoon doorlopen. De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder, en brom- en snorfietsen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Je hoeft momenteel alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis.

Verplichtingen

Door een voertuig te schorsen hoef je voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig  niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken.

De RDW zegt helaas niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag of er ook een regeling kan komen voor zzp-ers die slechts 1 voertuig bezitten. We laten het daar als KNV niet bij zitten.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling ?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is BPM-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.

– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.

– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. We hebben deze vraag uitgezet bij de Belastingdienst.

De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld?Het antwoord is: “de periode schuift niet op. Het blijft 36 maanden”.

Hoe zit het met schorsen van voertuigen bij de RDW in relatie tot lease voertuigen ?

Er kunnen zich namelijk de volgende situaties voordoen:

 1. Voertuigen zijn eigendom van de taxiondernemer en staan dus op zijn naam: schorsing is geen probleem, omdat de tenaamstellingscodes bekend zijn bij de ondernemer.
 2. Voertuigen worden geleased bij een leasemaatschappij maar de voertuigen staan op naam van het taxibedrijf. Voertuigen staan vaak op naam van de ondernemer omdat de ondernemer dan de BPM kon terug vorderen. Leasemaatschappij heeft geen taxivergunning en kan dat dus niet.

In dat geval kan online schorsing worden aangevraagd via E-herkenning. RDW kan dan zien dat de voertuigen op naam staan van de ondernemer of taxi onderneming, maar eigendom zijn van een leasemaatschappij. Schorsing kan dan gerealiseerd worden. Tenaamstellingscodes zijn dan niet nodig.

 • Voertuigen worden geleased, maar staan niet op naam van de ondernemer/taxibedrijf: ondernemer kan dan de voertuigen niet zelf schorsen en zal contact op moeten nemen met zijn leasemaatschappij en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Keuringsstations RDW

Momenteel zijn er 9 van de 16 keuringsstations geopend. Hier worden op dit moment alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/particulier/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-21-maart

De RDW ontvangt veel vragen over de mogelijkheid om importkeuringen alsnog uit te voeren voor voertuigen die reeds verkocht zijn. Op dit moment worden testen uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-25-maart-2020 

APK keuring taxi

Naar aanleiding van een vraag over hoe het nu zit met geschorste voertuigen in relatie tot de APK keuring geeft RDW het volgende antwoord:

Er zijn 2 verschillende situaties:

 • Een geschorst voertuig waarvan de APK verloopt

Op het moment dat een voertuig geschorst wordt vervallen alle voertuigverplichtingen (verzekering, MRB, APK). Het voertuig mag zich niet op de openbare weg bevinden. Ook niet stil staan of geparkeerd staan. Verloopt de APK tijdens de schorsing dan zijn er 2 mogelijkheden:

Je doet niets en laat het voertuig gewoon staan totdat je er weer mee wil gaan rijden. Dan ontschors je ‘m en zorgt er voor dat op de dag van ontschorsen het voertuig ook weer verzekerd is. MRB gaat dan ook weer automatisch lopen. Je mag alleen nog niet de openbare weg op omdat het voertuig geen APK heeft. Je laat vervolgens het voertuig APK keuren. Op de dag van de afspraak voor APK keuring mag je met het voertuig heen en weer rijden naar de keuring. In de 2 maanden na het opheffen van de schorsing vindt geen registervergelijking plaats en wordt er dus ook niet beboet op geen APK op het voertuig. Je hebt dus 2 maanden de tijd om de APK te laten uitvoeren, maar let wel, je mag niet met het voertuig rijden.

Je wilt het voertuig in de schoringsperiode toch APK laten keuren voor de APK datum. Dat kan, maar dan moet je het voertuig ontschorsen en de verzekering opnieuw activeren (MRB gaat ook weer lopen). Na de APK keuring moet je dan het voertuig opnieuw schorsen en de verzekering stopzetten. En natuurlijk op een afgesloten terrein stallen.

 • Een niet geschorst voertuig waarvan de APK verloopt:

Dat voertuig moet uiteraard APK gekeurd worden. Tot 2 maanden na het verlopen van de APK datum vindt er geen registercontrole plaats en wordt er niet beboet. Het voertuig mag zich wel op de openbare weg bevinden (geparkeerd staan), maar er mag niet mee gereden worden (want geen geldige APK). Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete.

Mijn chauffeurskaart taxi verloopt binnenkort, maar ik kan nergens medisch gekeurd worden. Hoe zit dat met verlengen van mijn chauffeurskaart ?

Het heeft op zich laten wachten, maar deze week heeft minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hoe het nu zit met de geldigheid van chauffeurskaarten, certificaten etc. Ze schijft in haar brief: “Als gevolg van de beperkende maatregelen van het kabinet in relatie tot COVID-19 kunnen mensen niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te verstrijken). Het betreft bijvoorbeeld de geldigheidstermijn van de theorie-examens voor rijbewijskandidaten, beroepschauffeurs of taxichauffeurs of de geldigheid van de cursussen voor het behalen van de zogenaamde code 95 voor beroepschauffeurs.”

In de brief staat óók: In de meeste gevallen biedt de wetgeving geen specifieke ruimte voor het bieden van coulance. Deze coulance heeft daarom de vorm van het gedogen van verlopen bewijzen of certificaten gedurende bovenstaande periode. De bevoegde uitvoerings- en handhavingsinstanties die deze coulance vorm zullen geven, zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De uitvoerings- en handhavingsinstanties zullen over de door hen getroffen maatregelen nader communiceren via hun kanalen zodat die maatregelen helder zijn voor externe partijen.

We hadden gehoopt dat we ook meer informatie zouden kunnen geven over hoe ILT die coulance nu praktisch ziet voor chauffeurskaarten die verlopen, maar dat laat helaas nog op zich wachten. We verwachten begin volgende week meer te kunnen berichten.

Het CBR heeft naar aanleiding van de brief van de ministerie inmiddels wel informatie op hun site geplaatst. Kijk voor meer informatie op:

https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/tijdelijke-oplossing-voor-verlopen-examenuitslagen-en-certificaten.htm

Wat kunnen BCT leveranciers nog doen om kosten niet in rekening te brengen of uit te stellen ?

Ook werd door ondernemers de vraag gesteld in hoeverre de BCT leveranciers enige mate van coulance kunnen betrachten bij het betalen van de rekeningen. We hebben dat verzoek doorgeleid naar de BCT leveranciers. Van Cabman hebben we begrepen dat zij al hun aangesloten ondernemers hebben aangeschreven om gebruik te kunnen maken van een regeling. De aanmeldingstermijn is daarvoor inmiddels afgelopen. Wil je meer weten over de regeling bij Cabman, stuur dan een e-mail naar: support@cabman.zendesk.com.

Wat kunnen lease maatschappijen voor ons doen ?

Lease bij Mercedes ? Neem contact op als u een verzoek wilt doen voor uitstel

De effecten van het Corona-virus zijn enorm voor de logistieke- en recreatieve industrie. Net als alle andere leden van KNV voelt Daimler Buses (Mercedes-Benz & Setra) de enorme effecten hiervan. “De effecten zijn zo groot en reiken zo ver, dat ze als individuele leden niet solo opgelost kunnen worden. Als som der individuen kunnen we gezamenlijk oplossingen verkennen. De leasemaatschappij MBFS en Evobus willen graag zowel de bus- als taxisector ondersteunen in deze zoektocht. We zouden bijvoorbeeld een payment holiday kunnen inbouwen in een leaseovereenkomst die loopt bij MBFS. Wij hebben hier reeds ruime ervaring mee, waarbij met MBFS-klanten overeengekomen is dat zij voor bepaalde periode geen maandtermijnen betalen. Deze worden vervolgens verwerkt in de resterende leaseperiode.”

Individuele bedrijven kunnen contact opnemen via customer-mbfsnl@daimler.com of met hun contactpersoon bij MBFS. Hierbij merken ze wel op dat iedere aanvraag voor payment holiday afzonderlijk wordt beoordeeld. Aan dit bericht kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Mogelijkheden bij LeasePlan

LeasePlan ziet dat door de coronacrisis veel taxichauffeurs in een nare situatie verkeren. Daarom doen ze wat ze kunnen binnen hun mogelijkheden. Ben je taxichauffeur en rijd je in een auto van LeasePlan, neem dan contact op met LeasePlan en informeer naar de regelingen. Mail naar taxi@leaseplan.nl of bel naar 036 – 527 00 98.

Andere lease maatschappijen

Vanwege de impact van het Coronavirus heeft Alpha Credit ook besloten om de betaling van rente en aflossing (maandtermijn) automatisch op te schorten, voor 6 maanden.

Meer informatie vindt u op de website van Alpha Credit https://www.alphacredit.nl/het-coronavirus-en-uw-financial-lease/.

Het kan zijn dat andere lease maatschappijen ook iets doen bijv. in de vorm van een korting. Op dit moment hebben wij geen totaal overzicht van wat er bij welke maatschappij precies wel en niet mogelijk is. Staat je maatschappij er niet tussen ? Ga dan toch gewoon het gesprek met ze aan !

Wat is er mogelijk bij verzekeraars van taxi’s ?

De premies zijn fors, voertuigen komen stil te vallen, dan wel rijden veel minder km’s dan voorheen. Schorsen van het voertuig bij de RDW biedt soelaas, want (als voertuig ook van de openbare weg is) geldt verplichting om verzekerd te houden niet meer. En dus geen premie.

We hebben inmiddels begrepen dat in ieder geval Nationale Nederlanden als Achmea bereidheid tonen om aan de voorwaarden van de verzekering wat te doen (verlagen dekking en daarmee lagere premie) (bij hoge uitzondering en alleen vanwege de huidige crisis) voor die voertuigen die niet gebruikt worden en op eigen terrein of stalling staan. Maar ook Amlin en Allianz bieden mogelijkheden.

De Vereende heeft ons laten weten dat zij de verzekeringsdekking voor  taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd, en die nauwelijks worden gebruikt, voor de ‘time being’ kunnen worden ‘verlaagd’ naar een WA+beperkt casco dekking. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Veelgestelde vragen Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van verzekeraars zegt: “In zijn algemeenheid hebben verzekeraars aangegeven ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege corona in de problemen komen, zo goed mogelijk willen helpen om voertuigen goed verzekerd te houden. We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op zijn website gelanceerd over het coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

En heeft in overleg met haar leden een raamwerk ontwikkeld voor verzekeraars, volmachten en tussenpersonen om oplossingen te bieden voor ondernemingen die door de corona-crisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het bericht hierover is hier terug te vinden: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/raamwerk-voor-ondernemers-in-nood-om-premie-schuldpositie-te-voorkomen

Maatregelen TX keur

Om de kwaliteitsambities van onze TX-keurmerkhouders in deze onzekere tijden een steuntje in de rug te geven, stelde TX-Keur een pakket met tegemoetkomende maatregelen samen:

 • Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
 • Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
 • Periode voor schadeherstel wordt verruimd
 • Opleidingseisen wordt verruimd
 • Coulance bij inspecties
 • Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur

Alle TX-keurmerkhouders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Kosten STA balie Schiphol

Via een KNV lid kregen we door dat, hoewel het vervoer van en naar Schiphol nagenoeg weg is gevallen, de STA balie op Schiphol de facturen onverkort doorzet naar ondernemers.

KNV heeft dan ook contact opgenomen met de STA balie of zij, net zoals we dat van andere leveranciers, lease maatschappijen en verzekeraars vragen, iets kunnen doen aan terugbrengen van kosten.

Het heeft de aandacht, maar vooralsnog heeft dat nog niet tot aanpassing van hun huidige beleid geleid. We houden de vinger aan de pols !

De 1,5 meter economie

Ondanks alle hectiek van elke dag, denken we in klein verband met bestuur en enkele leden na over de vraag: wat als straks meer vormen van vervoer mogelijk wordt ? Tot na de mei vakantie zijn de scholen nog dicht, maar stel nou dat er straks meer vervoer gereden zou kunnen worden ? Hoe doen we dat dan? Hoe gaat de zorg- en taxivervoer sector dan invulling geven aan de nieuwe ‘1,5 meter economie’. Ook omdat opdrachtgevers en klanten van het vervoer daar vast ook over na zullen denken. Zodra we daar als KNV meer over kunnen melden, of een bepaald (concept) standpunt over hebben, laten we jullie dat weten.

Algemene informatie en advies

Er wordt via internet heel veel informatie verspreid over de maatregelen en de Corona crisis. Kijk ook eens op deze websites, waar veel en goede informatie is te vinden.

Coronaloket VNO-NCW, MKB-Nederland en KvK

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken door hier te klikken. Ook de site van de KvK geeft een overzicht waar alle voorgestelde maatregelen in terugkomen: https://www.kvk.nl/corona/

De TOGS regeling is van toepassing verklaard voor de zzp’er – taxi bedrijf.

U moet daarvoor een aantal zaken kunnen aantonen:

 1. Omzet verlies van minimaal €4000,-  over een periode van drie maanden (16 maart t/m 15 juni) Dit zal wellicht geen probleem zijn bij een bedrijfsvoering die niet in deeltijd wordt gedaan.
 2. Vaste lasten van minimaal €4000,- over een periode van drie maanden (16 maart t/m 15 juni).

Hieronder een voorbeeld van kosten die daarvoor in aanmerking komen.

Voorbeeld:

    Maandelijks lease bedrag auto                            €850,-

    Auto verzekering per maand                                €400,-

    Telefoon kosten  per maand                                 €  35,-

    Kosten administratie  per maand                        €   75,-

    Totaal                                                                         € 1360,- per maand of €4080,- per drie maanden

Mogelijk zijn er afhankelijk van lokale situatie nog extra kosten die doorlopen zoals stallingskosten, BCT abonnement / taxicentrale / contributie (TTO) koepelorganisatie.

In onderstaand overzicht willen we je meer informatie geven over de regelingen die voor jou als zzp’er interessant kunnen zijn. Soms is de precieze inhoud van een regeling nog niet bekend of vinden er nog wel eens wat aanpassingen plaats. Houd dus ook via de media en verschillende sites, waar je hieronder linkjes van vindt, de laatste stand van zaken goed in de gaten.

Ook gaan we in op een aantal veelgestelde vragen, die mogelijk ook weer helpen om bepaalde kosten tegen te gaan in deze tijd dat veel taxivervoer is stil komen te vallen. Of die je helpen in gesprekken met jouw leveranciers of zakelijke partners.

Via de KNV site houden we een Live Blog bij en zijn we bezig om alle gestelde vragen die interessant zijn voor taxiondernemers en – chauffeurs op een rij te zetten en ook actueel te houden. Soms zijn antwoorden nu namelijk nog niet bekend.

Heb je een vraag ? Kom je er niet uit of wil je meer weten ? Dan kun je ook een mail sturen naar knvtaxi@knv.nl. Of natuurlijk navraag doen bij de organisatie waar je bent aangesloten.

Welke financiële noodmaatregelen zijn er voor zzp’ers ?

Dat zijn er een paar, hieronder een opsomming. En af en toe komen er ook aanpassingen door. Kijk dus ook op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

Of ga naar de Corona rekentool die VNO NCW heeft ontwikkeld: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/nieuwe-coronacalculator-berekent-hoe-ondernemer-door-crisis-komt?utm_source=Nieuwsbrief_VNO-NCW&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) oftewel ToZo

Veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, zitten noodgedwongen zonder of met minder inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

TIP: de verschillende loketten van gemeenten communiceren dat ToZo kan worden aangevraagd door mensen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zouden mensen > AOW leeftijd buiten de boot vallen. Voor AOW-ers die onvoldoende AOW-rechten hebben (bijvoorbeeld omdat ze tijdens het werkzame leven enige tijd in het buitenland heeft gewoond) bestaat er nog een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een bestaande regeling. Of deze voldoende biedt, is lastig in te schatten (want ook weer van allerlei voorwaarden afhankelijk), maar het valt gezien de ernst van de problematiek in elk geval te proberen.  

 • Een zzp’er heeft zijn ToZo ontvangen van de gemeente, maar heeft een vraag over wel/niet terugbetalen. Het is toch geen lening ?

Bepalend is: heeft de zzp’er inkomensondersteuning van 3 maanden aangevraagd of een lening. Voor de eerste geldt inderdaad niet dat het terugbetaald moet worden, voor de lening* wel.

Het kan alleen zijn dat de aanvraag (als het om inkomensondersteuning van 3 maanden gaat) nog niet helemaal is afgerond, waardoor de chauffeur alvast een voorschot krijgt. Dat moet dan worden gezien als ‘lening’/verrekening na toekenning van de aanvraag en vaststelling van het definitieve bedrag.

 * Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst (BD) neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Ben je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de coronacrisis? BD heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers, OOK voor taxi !

Het kabinet heeft een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro.

Inmiddels heeft het Kabinet deze week besloten dat taxi ook aan de lijst wordt toegevoegd en dus hiervoor in aanmerking kan komen ! Goed nieuws !! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder KNV, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector !! Ook voor de KNV-leden in de touringcarsector was het een goede avond. De code ‘ongeregeld personenvervoer’ staat gelukkig ook op de lijst. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Wat we hebben begrepen is dat de eis: bedrijfsadres mag niet woonadres, ook losgelaten, en dat was voor veel taxibedrijven/zzp’ers wel relevant, omdat toevoeging alleen aan de SBI code lijst anders nog geen uitkomst zou bieden.

Om in aanmerking te komen voor de TOGS geldt een aantal voorwaarden, die je hier kunt vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden  

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat je 4000 euro als eenmalig tegemoetkoming kunt krijgen, als je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000. En dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Oók na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Via de volgende link kom je op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), die de regeling uitvoert en waar je de aanvraag ook moet indienen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19  

Hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen:

 • Hoe zit het met doen van een aanvraag, met DigiD of e-herkenning ?

Je kunt op beide manieren de aanvraag doen, via DigiD of via e-herkenning.

 • Hoe zit het met die eis van bedrijfsadres mag niet dezelfde zijn als woonadres ?

Dat is in geval van taxi losgelaten. Dus ook als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres kun je voor de TOGS compensatie in aanmerking komen.

 • Ik heb met bijv. mijn leveranciers en verzekeraar kunnen regelen dat ik minder kosten maak, dan wel bepaalde kosten pas later hoef te betalen, hoe zit dat dan in de TOGS ?

Bij de TOGS gelden de betaalde kosten/lasten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020. De kosten moeten echt in die periode worden betaald. Vooruitgeschoven betalingen en/of uitgestelde betalingen die pas na 15 juni gedaan gaan worden, tellen dus niet mee voor de vaste lasten in de genoemde periode. Het advies van KNV is dus om deze eventuele uitgestelde kosten en betalingen dus maar wèl te doen in de periode 16 maart t/m 15 juni, zodat ze meegenomen kunnen worden in de berekening van de voorwaarde ‘ten minste 4000 euro vaste lasten’.

 • Zit er een verschil tussen het begrip ‘ vaste lasten’ en ‘vaste kosten’ ?

In de regeling wordt gesproken over vaste lasten en niet over vaste kosten. Daar zit inderdaad verschil in.

Vaste lasten zijn grof gezegd: huur bedrijfsvestiging, verzekeringen, belastingen en personeelskosten. En ook lease kosten, telefoonabonnement, kosten voor de geschillencommissie, kosten voor meterkeuringen en APK en premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Variabele kosten blijven er wel buiten, denk aan brandstof en onderhoud. Zie ook het rekenvoorbeeld in de bijlage.

 • Ik heb wel een omzetverlies en vaste lasten die doorlopen, maar dat is (net iets) minder dan 4000 euro, hoe zit het dan ?

Dan kun je geen gebruik maken van de TOGS, er staat nadrukkelijk steeds TEN MINSTE 4000 euro.

 • Hoe zit het met de controle op de voorwaarden van de TOGS ?

RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan herziet RVO het uitbetaalde bedrag of vordert het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

 • Bij financial lease zou de rente wel als vaste kosten gezien mogen worden maar de aflossing niet. Maar beide zijn toch vaste lasten, hoe zit het nu ?

Het gaat volgens de TOGS inderdaad om vaste lasten. Een leasecontract behoort tot de vaste lasten. Het maandbedrag mag dan ook worden meegeteld voor die € 4.000,-. Er wordt nergens gesproken over het opsplitsen van rente en aflossing.

 • Belastingen zijn vaste lasten, maar over welke belastingen hebben we het dan ? Geldt de BTW aangifte over 1e kwartaal ook ? Hoe zit het met iemand die zijn auto met eigen geld heeft aangeschaft; mogen de afschrijvingen opgevoerd worden als vaste lasten ? En gaat het om betalingen/vaste lasten incl. of excl. BTW ?

Belastingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de motorrijtuigenbelasting en dividendbelasting (respectievelijk niet relevant voor taxi of zzp’ers).

Het gaat om vaste lasten die in de periode van 16 maart en 15 juni daadwerkelijk betaald zijn. Afschrijvingen zijn dus geen vaste lasten in dit verband.

Gaat om betalingen/vaste lasten exclusief BTW: de BTW kan weer worden terug gevraagd.

Verlenging overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd

Deze week heeft het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt ingegaan op de genomen maatregelen in het kader van het ‘noodpakket banen en economie’. Daarnaast is het kabinet voortdurend in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid, die in deze brief aan bod komt. Specifiek voor taxi gaat het hierbij om: het verlengen van de huidige einddatum van de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijvoorbeeld rolstoelvervoer van tot 1 april 2020 naar tot 1 juli 2020. Door verlenging van de einddatum kunnen de geplande – maar door de coronamaatregelen vervallen – keuringsafspraken tot 1 april naar tot 1 juli verplaatst worden.

Compensatie van opdrachtgevers zorgvervoer voor niet gereden ritten nodig

Omdat we weten dat er bij een aantal organisaties ook door zzp’ers in onderaanneming (veelal) wordt gereden in het zorgvervoer, voegen we toch even ook over dit vervoer wat informatie in dit document.

Vanuit KNV blijven we samen met vakbonden FNV en CNV inzetten op het doorbetalen van in ieder geval 80% van de kosten van niet gereden ritten. Omdat we bij opdrachtgevers nog veel aarzelingen zien, of zelfs afwijzingen, stuurden we eerder deze week brandbrieven uit. Naar het ministerie van VWS om de regie te pakken, en naar alle opdrachtgevers.

Ook hebben we brandbrieven gestuurd naar de kinderopvang organisaties, het UWV (vanwege het vervoer dat vervoerders doen voor mensen die daar een indicatie en budget voor hebben gekregen) en naar NZa. De laatste ook relevant omdat zij de normbedragen voor vervoer van en naar dagbestedingen ihkv de Wlz vaststellen. Bedragen waar de sector van vindt dat deze niet kostendekkend zijn en hetgeen nu met de huidige Corona crisis alleen maar meer zal gaan klemmen.

Minister Hugo de Jonge van VWS schreef van de week in een brief aan de Kamer: “De maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het coronavirus nemen hebben grote impact op werknemers, zzp–ers en bedrijven, inclusief de zorgvervoersector. Het Rijk neemt de zorgen over het overeind houden van bedrijven zeer serieus. Daarom wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat zorgaanbieders, en in het verlengde daarvan zorgvervoerders, als gevolg van de maatregelen genomen om de uitbraak van COVID–19 te bestrijden, omvallen. Het Rijk heeft afspraken met VNG, ZN en Zorgkantoren gemaakt gericht op continuïteit van zorg en ondersteuning, waaronder begrepen het zorgvervoer. De afspraken betreffen de continuïteit van de voorziening en de als gevolg daarvan direct met COVID–19 verband houdende eventuele meerkosten. De afspraken betreffen ook de continuïteit van aanbieders in de periode dat er sprake is van een terugval van vraag. Uitgangspunt is het bieden van omzetgarantie voor de periode tot 1 juni. Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van de sector om zorgvervoerders voor niet gereden ritten te betalen en meerkosten als gevolg van het naleven van coronaprotocollen te vergoeden. Partijen zijn deze afspraken op landelijk niveau verder aan het uitwerken als handreiking aan de verschillende verstrekkers en aanbieders, waaronder de vervoerders.

Voor wat betreft het niet gereden vervoer blijft KNV de lijn vasthouden dat in ieder geval 80% van de kosten doorbetaald moeten worden en dat óók onderaannemers door hoofdaannemers daarin moeten worden meegenomen. Voor wat betreft het vervoer dat nog wel gereden wordt is KNV van mening dat hier in ieder geval het normale tarief voor betaald zou moeten worden, en dat t.a.v. eventuele meerkosten die vervoerders maken (door bijv. inefficiency door geen combinaties of extra kosten door hygiëne maatregelen) voor bepaalde ritten maatwerk afspraken tussen bedrijven en opdrachtgevers gemaakt moeten worden.

Ziekenvervoer

ZN liet per brief inmiddels meer weten over de al aangekondigde continuïteitsbijdrage. De zorgverzekeraars voegden daar nu de mogelijkheid van een vooruitbetaling aan toe. Voor het ziekenvervoer staat de aanvang van een vooruitbetaling vanaf 20 april a.s. open. Meer weten ? Ga dan naar: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4802904064 Voor het ziekenvervoer heeft KNV aan ZN (Zorgverzekeraars Nederland) meer inzicht gegeven in de meerkosten die vervoerders maken momenteel. We hopen daar snel van ZN meer over te horen.

Zorgvervoer in opdracht van gemeenten

Op de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een vraag en antwoord overzicht terug te vinden over het doorbetalen van het uitgevallen zorgvervoer. Ook staat er dat meerkosten voor het overgebleven vervoer betaald hoort te worden. We hebben het dan over WMO-, leerlingen, jeugdzorg- en dagopvangvervoer: https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-sociaal-domein#Doelgroepenvervoer  

VNG zegt: “Het is van groot belang om als gemeenten hierin 1 lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken.”

Het ministerie van VWS introduceert verder een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het PGB-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen net als in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen, ook als deze niet geleverd kon worden. Mogelijk ook voor vervoerders van belang omdat er soms met een PGB vervoer wordt aangevraagd.

Zorgvervoer (Wlz) voor instellingen

Tot slot is een bericht op de site van VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) geplaatst over meer duidelijkheid over de financiële zekerheid Wlz voor de instellingen. Ook wordt hierin vervoer genoemd. In de brief geeft de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de opdracht om de onderdelen inkomstenderving en vergoeding van extra kosten van de ondersteuningsmaatregelen langdurige zorg nader uit te werken en geeft daarbij uitgangspunten mee. Deze uitgangspunten geven de zorgaanbieders meer duidelijkheid en zekerheid over hun inkomsten in de komende periode. Zorgaanbieders die te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis worden hiervoor gecompenseerd. De geprognosticeerde omzet wordt gehandhaafd alsof er geen corona was, hiertoe worden de herschikkingsafspraken op dit niveau ingediend. Daarbij wordt wel gecorrigeerd voor de lagere doorlopende kosten die zorgaanbieders zelf hebben gerealiseerd. Zorgaanbieders worden in staat gesteld de compensatie ook aan derden (onderaannemers) te bieden. En daar valt vervoer dus ook onder. Het hele bericht, inclusief de brief van VWS aan NZa is hier te vinden: https://www.vgn.nl/nieuws/meer-duidelijkheid-over-de-uitwerking-financiele-zekerheid-wlzvoor-langdurige-zorg

Hoe staat het met de brandbrief die KNV samen met vakbonden aan minister van VWS stuurden ?

Hoewel we dus inmiddels van VNG, ZN en nu ook van VGN en van VWS hoopvolle berichten zien – dat er voor niet gereden ritten doorbetaald moet worden en dat er voor meerkosten ook een oplossing moet komen – is de praktijk nog wel weerbarstiger. Niet alle opdrachtgevers omarmen hetgeen van bovenaf door hun branche organisaties of door VWS wordt afgegeven.

Daarom hebben we samen met de bonden ook die brandbrief vorige week aan minister De Jonge van VWS gestuurd: het Rijk moet nu meer de regie pakken om er voor te zorgen dat al die nog aarzelende of afwijzende opdrachtgevers over de streep getrokken of geduwd worden. De tijd tikt nu wel hard door.

N.a.v. onze brandbrief hebben we inmiddels goed contact met VWS en we hopen begin volgende week meer duidelijkheid te krijgen over hoe op onze brandbrief gereageerd zal worden.

Ook commerciële dienstverleners 80% doorbetalen van niet gereden ritten

KNV ondersteunt de oproep van de brancheorganisaties voor beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche), contractcatering (Veneca) en schoonmaak (OSB) van harte. We pleiten hier in het zorgvervoer al langer voor 80% doorbetaling van niet gereden ritten, maar leden van KNV rijden ook voor andersoortige opdrachtgevers (denk aan bedrijven) en in het kader van solidariteit zouden ook zij niet maar zo hun vervoersvraag tot nul moeten afschalen (zonder een vorm van compensatie).

Staat taxivervoer op de lijst vitale en cruciale beroepen ?

De overheid heeft een lijst gemaakt, die hier is te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Maar op de vraag ‘en wat betekent dat dan voor zorgvervoer en taxi?’, is geen duidelijk ja of nee te geven. De bedoeling van de maatregel dat kinderen thuis moeten blijven is om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Dus de opvang is echt voor kinderen van mensen die werken in de vitale en cruciale beroepen. Maar, als zorgvervoer of aanvullend OV wordt verzorgd door taxiondernemers, dat cruciaal is om door te zetten, dan kan dat wel gezien worden als vallend onder de zorg/maatschappelijke ondersteuning of openbaar vervoer. Maar, als gezegd: zwart-wit is het antwoord niet te geven. Er wordt een sterk beroep op een ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid gedaan. Kom je nu echt in de problemen, omdat de opvang je kinderen niet wil opnemen, terwijl jij toch echt noodzakelijk vervoer doet ? Stuur dan een mail naar knvtaxi@knv.nl.

Kan ik klanten die nog wel een taxi willen nemen gewoon vervoeren ?

Dat kan, maar ga er wel verstandig mee om, de afgekondigde maatregelen zijn er niet voor niets en de overheid hecht veel waarde aan de ‘houd 1,5 meter afstand’ maatregel.

Hoe kun je dan taxivervoer op een manier doen zodat je het voor jezelf en voor je klant zo veilig mogelijk doet? Er zijn twee protocollen:

 1. Een algemeen protocol voor alle zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/03/27/bijlage-3-protocol-regulier-taxi-en-zorgvervoer   
 2. Een protocol dat door het RIVM is opgesteld, te gebruiken voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19: https://lci.rivm.nl/noodzakelijk-zittend-vervoer

Bij het protocol van het RIVM zijn best wat vragen, met name dat de chauffeur geen mondkapje meer op hoeft, als er een persoon wordt vervoerd die verdacht is van of besmet is met covid-19, en zelf wèl een mondkapje op heeft. We hebben daarom nogmaals contact gelegd met het RIVM om de vraag ‘waarom dan niet’ nog eens uitgelegd te krijgen.

“Besmette mensen dragen wel een mondkapje, alleen als die dat draagt hoeft de chauffeur zelf geen mondkapje. Mensen met klachten dragen dat ook tenzij hun behandelaar anders beslist. Als een passagier een mondkapje draagt, dan is dat voor de chauffeur niet nodig want druppels komen dan niet in de lucht. Dit is in lijn met het landelijk beleid. Wel is handhygiëne nog steeds belangrijk.”

De vraag: ‘het verkrijgen van mondkapjes is schaars, hoe wordt dat nu praktisch geregeld’, kunnen we op dit moment nog steeds niet goed beantwoorden. We zijn hier de afgelopen dagen elke dag mee bezig. Er is nu via het ministerie van VWS opgeschaald, met hulp van Zorgverzekeraars Nederland, om een duidelijk antwoord te krijgen op hoe de voorziening van mondkapjes naar de vervoerders geregeld kan gaan worden. Mogelijk dat hier en daar via behandelaars al wel mondkapjes voor patiënten worden verstrekt. Dat is althans nu het advies.  

Via TX keur is hard gewerkt aan een praktische instructie video. De instructie video is nu beschikbaar via onderstaande link. Het bestaat uit verschillende onderdelen die elk op zich te bekijken zijn, in de vorm van korte beeld- en geluidopnames, en o.a. ingaat op de verschillende thema’s: wat is Corona, wat is covid-19, wat betekent de situatie voor ondernemers en chauffeurs en hoe ga je met verschillende soorten passagiers, jezelf en het voertuig om voor, tijdens en na het vervoer. Klik hier om direct naar de instructie te gaan: http://hetcoronaabc.nl/taxi.

En via de volgende link kun je een antwoord vinden op veelgestelde vragen bij de hygiëne protocollen: https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2020/04/Veelgestelde-vragen-bij-nieuwe-hygi%C3%ABne-protocollen-v010420.pdf

Hoe zit het met schorsen van taxi’s bij de RDW ?

Veel voertuigen in de verhuur-, taxi- en vervoersbranche staan momenteel stil vanwege de maatregelen die het kabinet heeft getroffen. Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector voert de RDW een aangepast schorsingsbeleid. Het is mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Meer informatie op www.rdw.nl/zakelijk.

Maatregelen schorsen bij RDW met terugwerkende kracht tot 6 maart

Het volgende bericht hebben we van de RDW doorgekregen: In de loop van april betaalt de RDW gemaakte schorsingskosten vanaf het zesde geschorste voertuig terug aan de eigenaar/houder van deze voertuigen. Met terugwerkende kracht tot 6 maart jl. , de dag waarop in Nederland de eerste coronamaatregelen werden uitgeroepen. De RDW neemt hiertoe zelf het initiatief.

Verzamelaarsregeling schorsen

Per 26 maart jl. heeft de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uitgebreid om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 6 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven daarna – indien gewenst- gewoon doorlopen. De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder, en brom- en snorfietsen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Je hoeft momenteel alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis.

Verplichtingen

Door een voertuig te schorsen hoef je voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig  niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken.

De RDW zegt helaas niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag of er ook een regeling kan komen voor zzp-ers die slechts 1 voertuig bezitten. We laten het daar als KNV niet bij zitten.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling ?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is BPM-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.

– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.

– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. We hebben deze vraag uitgezet bij de Belastingdienst.

De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld?Het antwoord is: “de periode schuift niet op. Het blijft 36 maanden”.

Hoe zit het met schorsen van voertuigen bij de RDW in relatie tot lease voertuigen ?

Er kunnen zich namelijk de volgende situaties voordoen:

 1. Voertuigen zijn eigendom van de taxiondernemer en staan dus op zijn naam: schorsing is geen probleem, omdat de tenaamstellingscodes bekend zijn bij de ondernemer.
 2. Voertuigen worden geleased bij een leasemaatschappij maar de voertuigen staan op naam van het taxibedrijf. Voertuigen staan vaak op naam van de ondernemer omdat de ondernemer dan de BPM kon terug vorderen. Leasemaatschappij heeft geen taxivergunning en kan dat dus niet.

In dat geval kan online schorsing worden aangevraagd via E-herkenning. RDW kan dan zien dat de voertuigen op naam staan van de ondernemer of taxi onderneming, maar eigendom zijn van een leasemaatschappij. Schorsing kan dan gerealiseerd worden. Tenaamstellingscodes zijn dan niet nodig.

 • Voertuigen worden geleased, maar staan niet op naam van de ondernemer/taxibedrijf: ondernemer kan dan de voertuigen niet zelf schorsen en zal contact op moeten nemen met zijn leasemaatschappij en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Keuringsstations RDW

Momenteel zijn er 9 van de 16 keuringsstations geopend. Hier worden op dit moment alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/particulier/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-21-maart

De RDW ontvangt veel vragen over de mogelijkheid om importkeuringen alsnog uit te voeren voor voertuigen die reeds verkocht zijn. Op dit moment worden testen uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-25-maart-2020 

APK keuring taxi

Naar aanleiding van een vraag over hoe het nu zit met geschorste voertuigen in relatie tot de APK keuring geeft RDW het volgende antwoord:

Er zijn 2 verschillende situaties:

 • Een geschorst voertuig waarvan de APK verloopt

Op het moment dat een voertuig geschorst wordt vervallen alle voertuigverplichtingen (verzekering, MRB, APK). Het voertuig mag zich niet op de openbare weg bevinden. Ook niet stil staan of geparkeerd staan. Verloopt de APK tijdens de schorsing dan zijn er 2 mogelijkheden:

Je doet niets en laat het voertuig gewoon staan totdat je er weer mee wil gaan rijden. Dan ontschors je ‘m en zorgt er voor dat op de dag van ontschorsen het voertuig ook weer verzekerd is. MRB gaat dan ook weer automatisch lopen. Je mag alleen nog niet de openbare weg op omdat het voertuig geen APK heeft. Je laat vervolgens het voertuig APK keuren. Op de dag van de afspraak voor APK keuring mag je met het voertuig heen en weer rijden naar de keuring. In de 2 maanden na het opheffen van de schorsing vindt geen registervergelijking plaats en wordt er dus ook niet beboet op geen APK op het voertuig. Je hebt dus 2 maanden de tijd om de APK te laten uitvoeren, maar let wel, je mag niet met het voertuig rijden.

Je wilt het voertuig in de schoringsperiode toch APK laten keuren voor de APK datum. Dat kan, maar dan moet je het voertuig ontschorsen en de verzekering opnieuw activeren (MRB gaat ook weer lopen). Na de APK keuring moet je dan het voertuig opnieuw schorsen en de verzekering stopzetten. En natuurlijk op een afgesloten terrein stallen.

 • Een niet geschorst voertuig waarvan de APK verloopt:

Dat voertuig moet uiteraard APK gekeurd worden. Tot 2 maanden na het verlopen van de APK datum vindt er geen registercontrole plaats en wordt er niet beboet. Het voertuig mag zich wel op de openbare weg bevinden (geparkeerd staan), maar er mag niet mee gereden worden (want geen geldige APK). Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete.

Mijn chauffeurskaart taxi verloopt binnenkort, maar ik kan nergens medisch gekeurd worden. Hoe zit dat met verlengen van mijn chauffeurskaart ?

Het heeft op zich laten wachten, maar deze week heeft minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hoe het nu zit met de geldigheid van chauffeurskaarten, certificaten etc. Ze schijft in haar brief: “Als gevolg van de beperkende maatregelen van het kabinet in relatie tot COVID-19 kunnen mensen niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te verstrijken). Het betreft bijvoorbeeld de geldigheidstermijn van de theorie-examens voor rijbewijskandidaten, beroepschauffeurs of taxichauffeurs of de geldigheid van de cursussen voor het behalen van de zogenaamde code 95 voor beroepschauffeurs.”

In de brief staat óók: In de meeste gevallen biedt de wetgeving geen specifieke ruimte voor het bieden van coulance. Deze coulance heeft daarom de vorm van het gedogen van verlopen bewijzen of certificaten gedurende bovenstaande periode. De bevoegde uitvoerings- en handhavingsinstanties die deze coulance vorm zullen geven, zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De uitvoerings- en handhavingsinstanties zullen over de door hen getroffen maatregelen nader communiceren via hun kanalen zodat die maatregelen helder zijn voor externe partijen.

We hadden gehoopt dat we ook meer informatie zouden kunnen geven over hoe ILT die coulance nu praktisch ziet voor chauffeurskaarten die verlopen, maar dat laat helaas nog op zich wachten. We verwachten begin volgende week meer te kunnen berichten.

Het CBR heeft naar aanleiding van de brief van de ministerie inmiddels wel informatie op hun site geplaatst. Kijk voor meer informatie op:

https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/tijdelijke-oplossing-voor-verlopen-examenuitslagen-en-certificaten.htm

Wat kunnen BCT leveranciers nog doen om kosten niet in rekening te brengen of uit te stellen ?

Ook werd door ondernemers de vraag gesteld in hoeverre de BCT leveranciers enige mate van coulance kunnen betrachten bij het betalen van de rekeningen. We hebben dat verzoek doorgeleid naar de BCT leveranciers. Van Cabman hebben we begrepen dat zij al hun aangesloten ondernemers hebben aangeschreven om gebruik te kunnen maken van een regeling. De aanmeldingstermijn is daarvoor inmiddels afgelopen. Wil je meer weten over de regeling bij Cabman, stuur dan een e-mail naar: support@cabman.zendesk.com.

Wat kunnen lease maatschappijen voor ons doen ?

Lease bij Mercedes ? Neem contact op als u een verzoek wilt doen voor uitstel

De effecten van het Corona-virus zijn enorm voor de logistieke- en recreatieve industrie. Net als alle andere leden van KNV voelt Daimler Buses (Mercedes-Benz & Setra) de enorme effecten hiervan. “De effecten zijn zo groot en reiken zo ver, dat ze als individuele leden niet solo opgelost kunnen worden. Als som der individuen kunnen we gezamenlijk oplossingen verkennen. De leasemaatschappij MBFS en Evobus willen graag zowel de bus- als taxisector ondersteunen in deze zoektocht. We zouden bijvoorbeeld een payment holiday kunnen inbouwen in een leaseovereenkomst die loopt bij MBFS. Wij hebben hier reeds ruime ervaring mee, waarbij met MBFS-klanten overeengekomen is dat zij voor bepaalde periode geen maandtermijnen betalen. Deze worden vervolgens verwerkt in de resterende leaseperiode.”

Individuele bedrijven kunnen contact opnemen via customer-mbfsnl@daimler.com of met hun contactpersoon bij MBFS. Hierbij merken ze wel op dat iedere aanvraag voor payment holiday afzonderlijk wordt beoordeeld. Aan dit bericht kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Mogelijkheden bij LeasePlan

LeasePlan ziet dat door de coronacrisis veel taxichauffeurs in een nare situatie verkeren. Daarom doen ze wat ze kunnen binnen hun mogelijkheden. Ben je taxichauffeur en rijd je in een auto van LeasePlan, neem dan contact op met LeasePlan en informeer naar de regelingen. Mail naar taxi@leaseplan.nl of bel naar 036 – 527 00 98.

Andere lease maatschappijen

Vanwege de impact van het Coronavirus heeft Alpha Credit ook besloten om de betaling van rente en aflossing (maandtermijn) automatisch op te schorten, voor 6 maanden.

Meer informatie vindt u op de website van Alpha Credit https://www.alphacredit.nl/het-coronavirus-en-uw-financial-lease/.

Het kan zijn dat andere lease maatschappijen ook iets doen bijv. in de vorm van een korting. Op dit moment hebben wij geen totaal overzicht van wat er bij welke maatschappij precies wel en niet mogelijk is. Staat je maatschappij er niet tussen ? Ga dan toch gewoon het gesprek met ze aan !

Wat is er mogelijk bij verzekeraars van taxi’s ?

De premies zijn fors, voertuigen komen stil te vallen, dan wel rijden veel minder km’s dan voorheen. Schorsen van het voertuig bij de RDW biedt soelaas, want (als voertuig ook van de openbare weg is) geldt verplichting om verzekerd te houden niet meer. En dus geen premie.

We hebben inmiddels begrepen dat in ieder geval Nationale Nederlanden als Achmea bereidheid tonen om aan de voorwaarden van de verzekering wat te doen (verlagen dekking en daarmee lagere premie) (bij hoge uitzondering en alleen vanwege de huidige crisis) voor die voertuigen die niet gebruikt worden en op eigen terrein of stalling staan. Maar ook Amlin en Allianz bieden mogelijkheden.

De Vereende heeft ons laten weten dat zij de verzekeringsdekking voor  taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd, en die nauwelijks worden gebruikt, voor de ‘time being’ kunnen worden ‘verlaagd’ naar een WA+beperkt casco dekking. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Veelgestelde vragen Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van verzekeraars zegt: “In zijn algemeenheid hebben verzekeraars aangegeven ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege corona in de problemen komen, zo goed mogelijk willen helpen om voertuigen goed verzekerd te houden. We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op zijn website gelanceerd over het coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

En heeft in overleg met haar leden een raamwerk ontwikkeld voor verzekeraars, volmachten en tussenpersonen om oplossingen te bieden voor ondernemingen die door de corona-crisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het bericht hierover is hier terug te vinden: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/raamwerk-voor-ondernemers-in-nood-om-premie-schuldpositie-te-voorkomen

Maatregelen TX keur

Om de kwaliteitsambities van onze TX-keurmerkhouders in deze onzekere tijden een steuntje in de rug te geven, stelde TX-Keur een pakket met tegemoetkomende maatregelen samen:

 • Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
 • Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
 • Periode voor schadeherstel wordt verruimd
 • Opleidingseisen wordt verruimd
 • Coulance bij inspecties
 • Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur

Alle TX-keurmerkhouders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Kosten STA balie Schiphol

Via een KNV lid kregen we door dat, hoewel het vervoer van en naar Schiphol nagenoeg weg is gevallen, de STA balie op Schiphol de facturen onverkort doorzet naar ondernemers.

KNV heeft dan ook contact opgenomen met de STA balie of zij, net zoals we dat van andere leveranciers, lease maatschappijen en verzekeraars vragen, iets kunnen doen aan terugbrengen van kosten.

Het heeft de aandacht, maar vooralsnog heeft dat nog niet tot aanpassing van hun huidige beleid geleid. We houden de vinger aan de pols !

De 1,5 meter economie

Ondanks alle hectiek van elke dag, denken we in klein verband met bestuur en enkele leden na over de vraag: wat als straks meer vormen van vervoer mogelijk wordt ? Tot na de mei vakantie zijn de scholen nog dicht, maar stel nou dat er straks meer vervoer gereden zou kunnen worden ? Hoe doen we dat dan? Hoe gaat de zorg- en taxivervoer sector dan invulling geven aan de nieuwe ‘1,5 meter economie’. Ook omdat opdrachtgevers en klanten van het vervoer daar vast ook over na zullen denken. Zodra we daar als KNV meer over kunnen melden, of een bepaald (concept) standpunt over hebben, laten we jullie dat weten.

Algemene informatie en advies

Er wordt via internet heel veel informatie verspreid over de maatregelen en de Corona crisis. Kijk ook eens op deze websites, waar veel en goede informatie is te vinden.

Coronaloket VNO-NCW, MKB-Nederland en KvK

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken door hier te klikken. Ook de site van de KvK geeft een overzicht waar alle voorgestelde maatregelen in terugkomen: https://www.kvk.nl/corona/

De TOGS regeling is van toepassing verklaard voor de zzp’er – taxi bedrijf.

U moet daarvoor een aantal zaken kunnen aantonen:

 1. Omzet verlies van minimaal €4000,-  over een periode van drie maanden (16 maart t/m 15 juni) Dit zal wellicht geen probleem zijn bij een bedrijfsvoering die niet in deeltijd wordt gedaan.
 2. Vaste lasten van minimaal €4000,- over een periode van drie maanden (16 maart t/m 15 juni).

Hieronder een voorbeeld van kosten die daarvoor in aanmerking komen.

Voorbeeld:

    Maandelijks lease bedrag auto                            €850,-

    Auto verzekering per maand                                €400,-

    Telefoon kosten  per maand                                 €  35,-

    Kosten administratie  per maand                        €   75,-

    Totaal                                                                         € 1360,- per maand of €4080,- per drie maanden

Mogelijk zijn er afhankelijk van lokale situatie nog extra kosten die doorlopen zoals stallingskosten, BCT abonnement / taxicentrale / contributie (TTO) koepelorganisatie.

Kosten voor brandstof, kosten voor de wasstraat en ander onderhoud behoren niet tot de vaste lasten.


[1] Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.